PRIVATLIVSPOLITIK

Denne persondatapolitik har til formål at informere dig om, hvorledes Agi Projects, Mariendalsvej 62 1.1., 2000 Frederiksberg, CVR nr.: 39613344, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, anvendelse og opbevaring af dine personoplysninger. Behandlingen sker altid i overensstemmelse med god databehandlingsskik og gældende lovgivning.


FORMÅL MED BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere din kontakt og tilknytning med Agi Projects, herunder, dit velgørenhedsbidrag, din deltagelse i indsamlinger, din tilmelding som frivillig og/eller dit velgørenhedskøb. Det gør vi bl.a. ved at modtage, registrere og opbevare dine personoplysninger relateret til din tilknytning til Agi Projects.

Herudover er det et delformål at give dig en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside, optimere vores hjemmeside og at administrere hjemmesidens daglige drift. Det gør vi bl.a. ved at registrere din onlineadfærd på vores hjemmeside via cookies, ved at gøre det muligt for dig at give et velgørenhedsbidrag, tilmelde dig som indsamler eller som interesseret i at modtage yderligere informationer, ved onlinesalg af velgørenhedsprodukter samt ved at yde hjemmesiden teknisk support og indsamle statistik.


INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Når du tager kontakt til os, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig. Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 • Du lader dig oprette som indsamler
 • Du giver et velgørenhedsbidrag
 • Du tilmelder dig som frivillig
 • Du foretager et køb af velgørenhedsprodukter via hjemmesiden
 • Du kontakter os i forhold til testamente eller arv
 • Du tilmelder dig til at modtage nyhedsbreve og/eller yderligere informationer via hjemmesiden
 • Din øvrige onlinefærden og -adfærd på vores hjemmeside.
 • Du benytter dig af sociale medier så som Facebook og Instagram, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Hvis du er indsamler, registrerer vi oplysninger om dit indsamler-ID, din rute, det indsamlede beløb mv.
 • Hvis du er fastgiver elle bidragsyder, registrerer vi betalingsoplysninger
 • Hvis du tilmelder dig som frivillig eller allerede udfører frivilligt arbejde hos os, registrerer vi kontaktoplysninger om dig og dine frivilligaktiviteter og -interesser
 • Dit CPR-nummer. Dette registreres på grund af vores pligt til at indberette dine bidrag til SKAT med henblik på at du kan opnå skattemæssigt fradrag
 • Oplysninger i tilknytning til transaktionen (dit køb), herunder produkttype, betalingsmiddel, pris og købshistorik
 • Oplysninger relateret til din onlinefærden på vores hjemmeside, herunder bl.a. navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, du besøger os fra, de sider, som du kigger (klikker) på, og hvor længe du er på siderne
 • De oplysninger du afgiver i kontaktformularer og kommunikationskanaler på vores hjemmeside
 • Oplysninger relateret til din onlinefærden på vores sociale medier så som Facebook, LinkedIn og Instagram, og de posts du liker, deler eller kommenterer

 

RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
Hos Agi Projects tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, og vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med de gældende nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser.
 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores velgørenhedsprodukter
 • Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve og/eller anden kommunikation
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode
 • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et velgørenhedsbidrag eller et givent produkt.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, hvor det er nødvendigt i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende modtagere:

 • Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed
 • Banker og pengeinstitutter, når du foretager et velgørenhedskøb hos os.

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Indsamlede oplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for Agi Projects at være i besiddelse af oplysningerne.

Dine personoplysninger vil derfor blive slettet/anonymiseret i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • Oplysninger relateret til dit afsluttede fadderskab vil blive slettet 5 år efter ophøret, med mindre der er en anden aktiv relation.
 • Oplysninger om dine bidrag vil blive slettet efter 5 år, hvis der ikke er en aktiv relation og vi ikke forventer yderligere bidrag. Dog således, at hvis du har opsagt din betalingsaftale (Nets), er vi forpligtede til at opbevare oplysninger, der dokumenterer aftalen i op til 13 måneder efter aftalens ophør
 • Oplysninger relateret til din deltagelse som indsamler vil blive opbevaret 5 år efter afsluttet indsamling
 • I forhold til den danske skattelovgivning har vi indberetningspligt vedr. fradrag på bidrag og gaver, så derfor er vi forpligtede til at opbevare oplysninger på betalingerne i fem år efter aftalens ophør
 • Oplysninger relateret til dit afsluttede frivillige arbejde slettes efter 5 år
 • Har du i forbindelse med din afmelding hos Agi Projects ytret ønske om, at vi ikke kontakter dig fremover, er vi forpligtede til at gemme og notere dine oplysninger for at respektere dette ønske – også fremadrettet
 • Identifikations- og kontaktoplysninger relateret til nyhedsbreve og/eller anden kommunikation, du har tilmeldt dig, vil blive slettet efter din afmelding
 • Oplysninger relateret dine køb af velgørenhedsprodukter vil blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.


OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Dine personoplysninger kan overføres tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, og Agi Projects skal sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt af beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af eller EU-U.S. Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning.


DINE RETTIGHEDER
Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse.

Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Endelig har du under visse omstændigheder ret til at anmode om data-portabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

SIKKERHED OMKRING DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Hos Agi Projects opbevares personoplysninger og betalingstransaktioner på computere med begrænset adgang og password. Computerne er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt.

HENVENDELSER OG KLAGE
Har du spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Agi Projects på mail@agiprojects.dk Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med organisationers, virksomheders og myndigheders behandling af personoplysninger.


ÆNDRINGER TIL PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende persondatapolitik. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside. Generelt anbefaler vi, at du holder di orienteret i politikken.