EN HILSEN FRA NEWLAND

Desværre har jeg ikke haft mulighed for at besøge børnehjemmet de sidste to år på grund af corona. Heldigvis er jeg jævnligt i kontakt med børnehjemmet og får tilsendt opdateringer og hilsner fra børnene gennem Ester og James, som dagligt tager sig af børnene.

I november måned fik børnehjemmet besøg af en læge. Der blev lavet en grundlæggende børneundersøgelse af alle børnene hvor de bl.a. blev undersøgt for hudsygdomme, blodtryk og andre relevante sygdomme. Lægen informerede personalet på børnehjemmet om vigtigheden i at fastholde god hygiejne. Personalet var positive overfor oplægget og synes, at det vil være relevant at gentage jævnligt. Vi har aftalt at at afholde samme lægetjek tre gange årligt. Det vil være med til at minde både børn og personale om vigtigheden af sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Dagen blev afsluttet med middag og sodavand til børnene.